#nieuwperspectief

Wij bieden grondeigenaren #nieuwperspectief met wind- en zonne-energie. Wij doen dat met kennis van zaken op heldere, praktische en vooral persoonlijke wijze.

#nieuwperspectief

Wij bieden grondeigenaren #nieuwperspectief met wind- en zonne-energie. Wij doen dat met kennis van zaken op heldere, praktische en vooral persoonlijke wijze.

#nieuwperspectief

Wij bieden grondeigenaren #nieuwperspectief met wind- en zonne-energie. Wij doen dat met kennis van zaken op heldere, praktische en vooral persoonlijke wijze.

#nieuwperspectief

Wij bieden grondeigenaren #nieuwperspectief met wind- en zonne-energie. Wij doen dat met kennis van zaken op heldere, praktische en vooral persoonlijke wijze.

Group 85

Beter grondrendement

Een grondeigenaar wil natuurlijk niets liever dan rendement halen uit zijn investeringen. Wind- of zonneparken kunnen een uitstekende manier zijn om  meer rendement te halen.

Group 84

Continuïteit bedrijfsvoering

Steeds meer agrariërs hebben moeite het hoofd boven water te houden. De behoefte aan een tweede inkomensbron is groter dan ooit.

Group 86

Financieel perspectief

Duurzame energie biedt nieuw financieel perspectief en rendement. Kiezen voor een windpark betekent gaan voor rendement als basis voor de toekomst.

Group 87

Transitie
mogelijkheid

Windenergie is onmisbaar in de energietransitie. We bekijken samen de mogelijkheden en zoeken de juiste partijen bij elk project.

Group 88

Traject
begeleiding

We begeleiden het hele proces. We slaan een brug tussen twee werelden; de agrarische en die van de duurzame energie.

#nieuwperspectief

Samen met de grondeigenaar verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van een locatie. We gaan het gesprek aan met alle stakeholders zoals gemeente, provincie en netbeheerder. Wanneer er draagvlak lijkt te zijn dan onderzoeken we samen met een gespecialiseerd bureau gedetailleerd welke planologische en technische beperkingen er zijn. Binnen de mogelijkheden ontwerpen we een plan en zoeken eventueel een ontwikkelpartner voor het project.
HMC doet het niet alleen

Rentmeesters

Grondeigenaren en rentmeesters spelen een grote rol in de energietransitie. In hun zelfvoorzienendheid ligt een oplossing voor de huidige situatie. Al eeuwenlang zijn veel landgoederen zelfvoorzienend. Het produceren van stroom die je zelf gebruikt, voelt nou eenmaal goed. Vroeger hielden rentmeesters zich voornamelijk bezig met zaken als pacht en houtproductie, tegenwoordig ligt de nadruk op het behoud van ons culturele erfgoed. Rentmeesters denken mee over verduurzaming en creatieve verdienmodellen voor landgoederen. HMC helpt daarbij.

Agrarische ondernemers

Van de wind kun je niet leven, wordt wel eens gezegd. Maar steeds meer agrarische ondernemers richten zich op wind- en zonne-energie naast hun belangrijkste bedrijfsactiviteiten als veeteelt en akkerbouw. Niet zo vreemd. Duurzame energie biedt nieuw financieel perspectief en rendement. Overstappen naar het produceren van duurzame energie vraagt veel van een agrarisch bedrijf. HMC biedt hulp vanuit ervaring.

Overheid

Windenergie op land is momenteel één van de meest efficiënte en goedkope bronnen van duurzame energie. Het is daarom een onmisbare schakel in de energietransitie. Geen wonder dat de Nederlandse overheid een actief beleid voert om de ontwikkeling van windenergie te bevorderen. De meeste gemeenten in Nederland hebben niet voor niets een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid vastgesteld met daarin doelen voor duurzame energie.

Group 56

Doorzoek de website