Windmolen bij een agrarisch bedrijf

Nederland is een windrijk land. Vooral de kustprovincies en de provincies rond het IJsselmeer kunnen op veel wind rekenen. Maar ook de rest van het land profiteert van de energiebron die nooit opraakt. Een windmolen wekt schone energie op. Schoon, omdat geen schadelijke gassen, zoals CO2, vrijkomen.

Windenergie is onmisbaar in de energietransitie. We bekijken samen de mogelijkheden en zoeken de juiste partijen bij elk project.

We begeleiden het hele proces. We slaan een brug tussen twee werelden; de agrarische en die van de duurzame energie.

Steeds meer agrariërs hebben moeite het hoofd boven water te houden. De behoefte aan een tweede inkomensbron is groter dan ooit.

Grote kans voor agrarische sector

Hier ligt een grote kans voor de agrarische sector. Agrariërs bezitten tenslotte grond op de meest windrijke locaties. Geen wonder dat steeds meer boerenbedrijven investeren in windenergie. Met een windmolen en/of zonnepanelen op het agrarisch terrein kiest de agrariër voor rendement als basis voor de toekomst.

50% duurzame energie in 2030

De overheid staat voor een flinke uitdaging; 50% duurzame energie in 2030. In het behalen van deze doelstelling speelt de agrarisch ondernemer een grote rol. Dat komt goed van pas, want steeds meer agrariërs hebben moeite het hoofd boven water te houden en de continuïteit van het bedrijf te garanderen. De behoefte aan een tweede inkomensbron is nooit groter geweest. Investeren in een windmolen of zonnepanelen is dé oplossing.

Werkwijze windmolen bij agrarisch bedrijf

HMC Energieparken kent de lastige vraagstukken die bij boerenbedrijven spelen in de huidige tijd. Akkerbouwers en melkveehouderijen krijgen het steeds zwaarder. Investeren in duurzame energie als windmolens en zonnepanelen biedt nieuw perspectief. Wij leiden het project, treden op als bedrijfsadviseur en brengen de juiste partijen bij elkaar. Rendement als basis voor de toekomst, dat realiseren we graag voor u.

Ook voor uw bedrijf?

Bent u benieuwd wat HMC Energieparken voor u en uw bedrijf kan betekenen?
Neem gerust vrijblijvend contact op. We schuiven graag aan bij de keukentafel om uw kansen te bespreken.

Doorzoek de website