& Co

HMC Energieparken biedt nieuw perspectief, maar dat doen we niet alleen. De 'C' van HMC staat namelijk voor '& Co' en dat zijn alle partijen waarmee we samenwerken en met wie we ieder project tot een succesvol resultaat brengen. Om dit doel te bereiken brengen we voor ieder project de juiste partijen bij elkaar. We putten daarbij uit een breed netwerk in zowel de agrarische- als de duurzame energiesector.

Rentmeesters

Grondeigenaren en rentmeesters spelen een grote rol in de energietransitie. In hun zelfvoorzienendheid ligt een oplossing voor de huidige situatie. Al eeuwenlang zijn veel landgoederen zelfvoorzienend. Het produceren van stroom die je zelf gebruikt, voelt nou eenmaal goed. Vroeger hielden rentmeesters zich voornamelijk bezig met zaken als pacht en houtproductie, tegenwoordig ligt de nadruk op het behoud van ons culturele erfgoed. Rentmeesters denken mee over verduurzaming en creatieve verdienmodellen voor landgoederen. HMC helpt daarbij.

Agrarische ondernemers

Van de wind kun je niet leven, wordt wel eens gezegd. Maar steeds meer agrarische ondernemers richten zich op wind- en zonne-energie naast hun belangrijkste bedrijfsactiviteiten als veeteelt en akkerbouw. Niet zo vreemd. Duurzame energie biedt nieuw financieel perspectief en rendement. Overstappen naar het produceren van duurzame energie vraagt veel van een agrarisch bedrijf. HMC biedt hulp vanuit ervaring.

Overheid

Windenergie op land is momenteel één van de meest efficiënte en goedkope bronnen van duurzame energie. Het is daarom een onmisbare schakel in de energietransitie. Geen wonder dat de Nederlandse overheid een actief beleid voert om de ontwikkeling van windenergie te bevorderen. De meeste gemeenten in Nederland hebben niet voor niets een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid vastgesteld met daarin doelen voor duurzame energie.

#nieuwperspectief

Door onze verschillende achtergronden hebben we veel kennis paraat en staan we dichtbij de grondeigenaren.
We bieden #nieuwperspectief en doen dat altijd op een duidelijke, praktische en vooral persoonlijke wijze.

Doorzoek de website